Podsumowanie zarybień 2023

Okręg PZW Opole w 2023  roku użytkował łącznie 8 608 ha wód. Wody obwodów rybackich to 7808 ha, a wody poza obwodami – 800 ha, w tym Okręg na własność posiada ok. 300 ha zbiorników.

Wartość zarybień w 2023 roku wyniosła łącznie 2 386 145, 71 zł. Wpuszczono 2 963 731 sztuk młodocianych form ryb oraz 65 905,30 kg ryb starszych. Z produkcji Ośrodka Zarybieniowego Okręgu PZW Opole „Poliwoda” wpuszczono (pstrąg potokowy, lipień, jaź, miętus, świnka, brzana, karp, amur) ryb o łącznej wartości 879 797,50 zł, z łowisk specjalnych – 13 652,35 zł, natomiast z zakupu Okręgu – 1 296 658,25 zł i z zakup Kół PZW – 196 037,61 zł.

Zarybienia, jak zawsze, oparte są o operaty rybackie na obwody rybackie, a dawki zarybieniowe na wody poza obwodami rybackimi ustalane przez ichtiologa Okręgu.

Przy zarybieniach obecni byli pracownicy i przedstawiciele kół Okręgu PZW Opole, Wód Polskich, SSR Okręgu PZW Opole oraz PSR Opole. Za pomoc i udział w zarybieniach w imieniu swoim i Zarządu Okręgu dziękuję. Jednocześnie informujemy, że po kontrolach przeprowadzonych przez Wody Polskie i Urząd Marszałkowski uzyskano pozytywne oceny.

W sprawie zarybień można kontaktować się z Dyrektorem Biura Okręgu i Głównym Ichtiologiem Jakubem Roszukiem (nr tel. 694 600 281).

Jakub Roszuk

Dyrektor Biura ZO PZW Opole

Zestawienia zarybień znajdują się w zakładce Zagospodarowanie wód